Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

Product: Dit zijn de artikelen die in de webshop van VBK.vzw worden aangeboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Kledij, Boeken, Dvd’s, …
Koper: de persoon die deze webshop bezoekt en hier een of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

2. Algemeen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen VBK.vzw en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.2. Het VBK.vzw heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Prijzen

3.1. Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief 6% of 21% BTW en exclusief verzendkosten.
3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, Het VBK.vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

4. Betaling

Het VBK.vzw biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelling te betalen. Bij levering door een externe firma dient de betaling steeds voor het verzenden op de rekening van het VBK.vzw te staan. Meer informatie over de betaalmogelijkheden op de pagina Betaalmethoden.

5. Levering

5.1. Leveringen aan huis gebeuren uitsluitend in Belgiƫ en Nederland
5.2. Na het definitief maken van de bestelling zal het VBK.vzw de bestelling zo spoedig mogelijk opsturen.
5.3. Na het definitief maken van de bestelling zal het VBK.vzw de bestelling zo spoedig mogelijk opsturen.
5.4. Het VBK.vzw behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van het VBK.vzw. Uiteraard worden eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.
5.5. Het VBK.vzw is niet aansprakelijk indien een aan huis geleverd pakket retour komt door een adresfout. Let er dus altijd op dat u het juiste adres opgeeft. De naam van de bestemmeling op het pakket moet ook steeds overeenkomen met de naam op de postbus en deurbel.
5.6. Het VBK.vzw streeft er naar om alle artikelen in de webshop op voorraad te hebben.
5.7. Voor het verzenden van uw bestelling proberen we zoveel mogelijk de verpakkingen van de post te gebruiken. Als opvulmateriaal gebruiken we versnipperd oud papier. Op deze manier houden we de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk.

6. Retour

6.1. Nadat de klant de door hem bestelde producten heeft ontvangen, heeft hij de bevoegdheid om binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de onderliggende overeenkomst met het VBK.vzw te ontbinden. Dit geldt niet voor producten die in promotie zijn.
6.2. Indien de klant de overeenkomst op grond van artikel 6.1. wenst te ontbinden, dient de klant dit via e-mail aan het VBK.vzw te laten weten. De klant neemt de kosten voor het terugsturen van de producten op zich.
6.3. Het VBK.vzw behoudt zich steeds het recht om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten.
Dit geldt in volgende gevallen:
– het product werd door de klant beschadigd
– wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds geopend of gebruikt zijn.

7. Garantie

Het VBK.vzw hanteert de wettelijke garantie van 2 jaar.
Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper.
Uiteraard geldt deze garantie ook niet op voeding, snacks en aanverwante producten waar geen garantie op gegeven kan worden.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.
8.2. Het VBK.vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.
8.3. Het VBK.vzw is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.
8.4. Het VBK.vzw is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

9. Klachten

Bij klachten kunt u het VBK.vzw steeds contacteren via deze website.

10. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van het VBK.vzw vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

11. Bedrijfsgegevens

Het VBK.vzw is een handelsnaam van:
Vereniging van Belgische Karpervissers .vzw
Klaverstraat 12
8000 Brugge(Belgiƫ)
Ondernemingsnummer: BE 046.714.267